Navodnjavanje ostalih površina

Osim što navodnjavanje primarno koristimo u poljoprivrednoj proizvodnji, posljednjih godina je velik porast i navodnjavanja javnih površina kao što su parkovi, šetnice ili kružni tokovi te sportski tereni poput nogometnih ili golf igrališta.

Navodnjavanje javnih površina

Parkovi, šetnice i kružni tokovi su ogledalo svoga grada i građana stoga je bitno da trava i cvijeće u istima uvijek imaju potrebnu količinu vode. Prilikom navodnjavanja javnih površina potrebno je paziti i uzeti u obzir brojne faktore među kojima su i vrijeme navodnjavanja (navodnjavanje javnih površina se odvija u rano jutro ili kasno navečer kada je smanjen broj prolaznika), estetika (svi rasprskivači i cijevi se nalaze u zemlji kako se ne bi narušio estetski izgled javne površine), ekonomičnost (parkovi i šetnice su uglavnom površinom veliki prostori te je ekonomičnost potrošnje vode vrlo bitna ne samo iz ekoloških već i iz financijskih razloga) i dr.

Navodnjavanje sportskih terena

Sportski tereni zahtijevaju specifične uvjete navodnjavanja, iz razloga što mala odstupanja od standarda mogu prouzročiti probleme sportašima. Prilikom navodnjavanja sportskih terena uvijek na umu moramo imati i funkcionalnost, odnosno – sustav za navodnjavanje ni na koji način ne smije predstavljati prepreku sportašima. Navodnjavanje sportskih terena radimo tako da postavljamo rasprskivače ispod površine zemlje koji se pomoću pritiska vode odižu i ravnomjerno zalijevaju sve površine.