Štetnici voća i povrća

Tuta absoluta  


Štetnici voća i povrća

Tuta absoluta  odrasla ženka 7 do 10 mm
Tuta absoluta ličinka  7 do 8 mm


 

Crveni voćni pauk  

-Štetnici voća i povrća
-Ciklus razvoja


Lisne uši, sa i bez krila

 

 

-Štetnici voća i povrća

-Napad lisnih ušiju Ciklus razvoja


Kalifornijski thrips 

Štetnici voća i povrća

Ciklus razvoja

 


Bijela mušica 

Štetnici voća i povrća

 

 


Jabučna krvava uš  

Štetnici voća i povrća

 


Jabučni savijač

Štetnici voća i povrća

štete od jabučnog savijača

 


Mineri kružnih mina 

Štetnici voća i povrća

štete od minera

 


Kruškina buha 

Štetnici voća i povrća

štete od kruškinih buha