Ekološka zaštita bilja

Sredstva za zaštitu bilja dozvoljena u ekološkoj proizvodnji

SUMPOR SC-50

PREVENTIVNI FUNGICID ZA PEPELNICU

Aktivna tvar: sumpor 800 g/l
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)
Otrovnost: Sredstvo je razvrstano izvan skupine otrova.
Oznake upozorenja: /
Oznake obavijesti: 1/2,13,16,20/21,29,41,46,49
Pakiranje: 200 ml, 1L


SUMPOR SC-80

je kontaktni, preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti s popratnim akaricidnim djelovanjem.

 


Primjenjuje se za suzbijanje:

na vinovoj lozi: pepelnice vinove loze (Uncinula necator), u koncentraciji od 0,3% (300 ml u 100 l vode) za preventivna tretiranja i 0,3-0,5% (300-500 ml u 100 l vode) za tretiranje u vrijeme pojave prvih znakova bolesti,


na voćkama:

pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), u koncentraciji od 0,5-0,6% (500-600 ml u 100 l vode) za tretiranja prije cvatnje i u koncentraciji 0,3% (300 ml u 100 l vode) poslije cvatnje,


pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa), u koncentraciji od 0,5-0,6% (500-600 ml u 100 l vode) za tretiranja prije cvatnje i u koncentraciji 0,3-0,4% (300-400 ml u 100 l vode) poslije cvatnje breskve;

na hmelju: 
pepelnice hmelja (Sphaerotheca humuli), u koncentraciji 0,4% (400 ml u 100 l vode),

na povrtnim kulturama:
pepelnice povrtnih kultura (Oidium spp.), u koncentraciji 0,3-0,4 % (300-400 ml u 100 l vode),

na ukrasnom bilju i cvijeću:
pepelnice ruža (Sphaerotheca pannosa var. rose), u koncentraciji od 0,35% (350 ml u 100 l vode)

pepelnica ruže

pepelnice na drugom cvijeću (begonije, krizanteme, cinerarie i hortenzije) u koncentraciji 0,2% (20 ml u 10 l vode).

SUMPOR SC-80 ima i određeno akaricidno djelovanje (djelomično sprječava razvitak grinja).
Tretiranje se obavlja pri temperaturama između 18-28 °C. Smije se primjeniti najviše 4 puta u istom nasadu ili usjevu u tijeku jedne godine.
U uvjetima intenzivne zaraze treba mu dodati sistemični fungicid (ALVIN ili SYSTHANE 12-E).

Karenca: 7 dana za krastavce (u polju i zaštićenom prostoru), hmelj i grašak; 14 dana za ostalo povrće i voće; 35 dana za vinovu lozu; 42 dana za ratarske usjeve.

Radna karenca: 24 sata.


BIJELO ULJE

KONTAKTNI INSEKTICID I AKARICID

Aktivna tvar: rafinirano mineralno ulje 80 %
Formulacija: tekući uljni koncentrat za emulziju
Otrovnost: Sredstvo je razvrstano izvan skupine otrova.
Oznake upozorenja: R 20/22,53
Oznake obavijesti: S 1/2,13,20/21,23,24/25,36/37,49,56
Pakiranje: 200 ml, 1 L, 5 L

BIJELO ULJE je kontaktni insekticid i akaricid. Primjenjuje se za ljetna tretiranja višegodišnjih nasada i u sjemenskom krumpiru radi suzbijanja brojnih štetnika:

u višegodišnjim nasadima
štitaste uši (Coccidae), lisne uši (Aphididae) i crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) na jabuci, kruški, šljivi, maslini, agrumima, vinovoj lozi, smokvi i oleanderu, u koncentraciji 1-2% (1-2 l u 100 l vode). Na kruški suzbija i kruškinu buhu (Psylla pyri).

Izbjegavati tretiranje biljaka oslabljenih dužom sušom (oslabljeni turgor). U posebnom poglavlju prikazali smo primjenu Bijelog ulja za zimsku zaštitu višegodišnjih nasada.

na sjemenskom krumpiru
lisne uši, u količini od 10 l/ha, tretiranjem svakih 7 dana u cilju sprječavanja zaraze gomolja Y virusom.

BIJELO ULJE je kontaktni insekticid–ovicid i akaricid koji se koristi za ranu zaštitu:

u voćnjacima i maslinicima

kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus periniciosus), breskvina štitasta uš (Lecanium corni, Lecanium persicae), šljivina štitasta uš (Eulecanium corni), maslinov medić (Saissetia oleae), maslinova štitasta uš (Pollinia pollinii), narančin crvac (Icerya purchasi), crvena štitasta uš agruma (Chrysomphalus distyospermi), smokvin medić (Ceroplastes rusci), jabučni cvjetar (Anthonomus pomorum), lisne buhe (Psylla spp.) i zimskih jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi):


maslinin medić
Tretiranje zimskih jaja navedenih štetnika može se obaviti:
tijekom mirovanja vegetacije, u koncentraciji 3-4% (3-4 l u 100 l vode),
u fenofazi C i D (mišje uši), u koncentraciji 5% (5 l u 100 l vode),


na vinovoj lozi

štitaste uši i zimska jaja crvenog pauka (Panonychus ulmi), u koncentraciji 3-4% (3-4 l u 100 l vode).


BIJELO ULJE se koristi i kao pomoćno sredstvo (ovlaživač) za poboljšanje učinka herbicida na taj način što omogućuje ujednačeniji raspored herbicida na listu, bolje prianjanje na površinu i njihovu apsorpciju od strane listova korova.

Primjena Bijelog ulja posebno se preporuča u nepovoljnim uvjetima za djelovanje herbicida (suša, niske temperature), kod suzbijanja korova koji se teže vlaže (jaka voštana prevlaka), kao i kod odraslijih korova.

BIJELO ULJE se primjenjuje u:
kukuruzu, kod primjene nakon nicanja (rani post-em) s herbicidima kao što su: RADAZIN T-50, RADAZIN EXTRA, HERBOTROF + RADAZIN T-50 i dr.

Primjenjuje se u dozi 1-2 l/ha, a herbicidi u registriranim dozama i stadijima rasta kukuruza i korova.

šećernoj repi, radi poboljšanja učinka herbicida na osnovi: kloridazona, metamitrona (GOLIJAT), etofumesata (OTO), fenmedifama, desmedifama (FEDETO D, FEDETO PLUS), klopiralida (LIRA), cikloheksanona, ariloksifenoksi spojeva i sulfonilureja herbicida.

Primjenjuje se u dozi 0,5-2 l/ha, ovisno o stadiju razvoja šećerne repe:
0,5 l/ha, u stadiju kličnih listova (iznimno)
1-1,5 l/ha, u stadiju 2 prava lista
1-2 l/ha, u stadiju 2-4-6 listova

Karenca: 42 dana za voćke, vinovu lozu, agrume i smokve. Masline se smiju tretirati do kraja srpnja.


BORDOŠKA JUHA Cuprocaffaro 50 WP

Cuprocaffaro 50 WP primjenjuje se kao kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu, povrtlarstvu na način opisan u upustvu za uporabu na poleđini pakiranja-kutiji.

SASTAV:BAKAR 50 % ( Iz tetrabakrenog oksiklorida)

PRIMJENA:
Preventivni fungicid za suzbijanje slijedećih biljnihbolesti:

– u vinogradarstvu: peronospore( plamenjače )vinove loze (Plasmopara viticola), crvenila lišća vinove loze(Pseudopeziza tracheiphila) i crne truleži grožđa (Guingnardia bidwellii),primjenom od kretanja vegetacije do cvatnje u koncentraciji od 0,3%(300 g sredstva u 100 l vode) i nakon cvatnje u koncentraciji 0,50-0,75%(50-75 g u 10 l vode);500-750 g sredstva u 100 l vode), uz najviše dva tretiranja u vegetaciji.

– u voćarstvu: krastavost plodova jabuke(Venturia inaequalis) i krastavosti plodova ruške(Venturia pyrina), u vrijeme mirovanja vegetacije u koncentraciji:  od 0,75%, od kretanja vegetacije do fenofaze «mišje uši» u koncentraciji od 0,5% od fenofaze «mišje uši» do fenofaze  «ružićasti pup» u koncentraciji od 0,3%

– kovrčavost lišća breskve.(Taphrina deformans) i šupljikavost lišća koštičavih  voćaka (Stigmina carphophila),primjenom samo u vrijeme mirovanja vegetacije(do početka bubrenja pupova) u koncentraciji od 0,75%(750 g u 100 l vode)

-u hmeljarstvu: plamenjača hmelja(Pseudoperonospora humuli) u koncentraciji sredstva od 0,5%

-u povrtlarstvu: plamenjača na krumpiru i rajčici(Phytophthora infestans),pjegavosti lišća rajčice(Septoria lycoperisici),plamenjače luka(Peronospora destructor) i crne pjegavosti lišća rajčice i krumpira(Alternaria solani) u koncentraciji od o,5% ili u količini sredstva od 5 kg/ha (500 g u 100 l vode na 1000 m2), uz najviše dva tretiranja u vegetaciji.

Sredstvo se ne smije primjenjivati u mladom luku za salatu.

– u voćarstvu i na ukrasnom drveću, za dezinfekciju rana na voćkama i ukrasnom drveću. Pri tome je potrebno premazati rane sredstvom u koncentraciji 0,8-1,0%.

OTROVNOST: Cuprocaffar 50 WP je razvrstan u III skupinu otrova. Otrovan je za ljude,ribe i domaće životinje. Preparat se smije puštati u promet samo u originalnoj ambalaži. Pri primjeni spriječiti gutanje, udisanje ili dodir s kožom. Nakon primjene pažljivo oprati izložene dijelove tijela.

-FITOTOKSIČNOST:Sredstvo se smije primjenjivati najviše dva puta na istoj površini ili nasadu tijekom jedne vegetacije. Ne smije se primjenjivati u vrijeme vegetacije voćaka.  Treba izbjegavati primjenu u vrijeme cvatnje jer se time smanjuje oplodnja. Fitotoksičnost je moguća ako se sredstvo primjenjuje po hladnom (ispod 12°C) i vlažnom vremenu.

Sredstvo se ne smije miješati s insekticidima izrazito kisele  reakcije(diklorvos, heptenofos, fosfamidon) ditiofosfornim insekticidima (malation, metidation, fosmet, fosalon), kalcijevim polisulfidom i uljnim sredstvima, fiziotropima na osnovi etofana te folijarnim gnojivima.


Bordoška juha Caffaro 20 WP

Bordoška juha Caffaro 20 WP je fungicid pripremljen kao močivo prašivo za suspenziju plave boje.

AKTIVNA TVAR: bakar 20% (iz kalcij hidroksid-bakar sulfata netopljive kompleksne soli)
Bordoška juha Caffaro 20 WP primjenjuje se kao kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu, povrtlarstvu na način opisan u upustvu za uporabu na poleđini pakiranja-kutije.

 PRIMJENA (mjesto primjene i doziranje):

Bordoška juha Caffaro 20 WP je (moćivi prah koncentrat za suspenziju, plave boje) kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti:

U vinogradarstvu: plamenjača vinove loze (Plasmopora viticola ),crvenila lišća (Pseudopeziza trachepihila) i crne truleži grožđa (Guinardia bidveili) u koncetraciji 1,0 –1,5%(100-150 g sredstva u 10  l vode) i poslije cvatnje vinove loze, a od kretanja vegetacije do cvatnje u koncetraciji od 0,75% (750 g sredstva u 100 l vode)

U voćarstvu: za suzbijanje krastavosti plodova jabuke i kruške(Venturia spp) u vrijeme mirovanja vegetacije u koncentraciji 1,5% (150 g sredstva u 10 l vode) i najkasnije do faze bubrenja pupova «mišje uši» prije cvatnje,u koncetraciji 1,0%(100 g sredstva u 10 l vode), a od fenofaze «mišje uši» do fenofaze «ružićasti pup»u koncetraciji 0,5%(50 g u 10 l vode).

Šupljikavost lišća koštićavih voćaka (Stigmina carpophila) i kovrčavost lišća breskve (Taphrina derformans) primjenom samo u vrijeme mirovanja voćaka, u koncetraciji od 1,5%(150 g sredstva u 10 l vode) te dezinfekciju rana voćaka protiv gljive Spaharopsis molorum, u koncetraciji 2%

U nasadima hmelja: za suzbijanje plamenjače hmelja (Pseudoperonospora humuli) u koncetraciji 1-1,5%(100-150 g u 10 l vode). Za zadnje tretiranje koristi se 1%-tna koncentracija (100 – 150 g sredstva u 10 l vode)

U povrtlarstvu: za suzbijanje plamenjače krumpira i rajčice (Phytophthora infestans), pjegavost lišća rajčica (Septoria lycoperosici),plamenjača luka (Peronospora destructor) i plamenjača kupusa (Peronospora parastica),u koncentraciji od 1-1,5% (100 – 150 g u 10 l vode).

MJEŠANJE:
Bordoška juha Caffaro 20 WP ne smije se miješati s insekticidima izrazito kisele reakcije (fasfamidon, diklorvos, heptenofos) sa reaktivnim ditiofosfornim Insekticidima (malation, metidation, fosmet, fasalon)

OTROVNOST:Bordoška juha Caffaro 20 WP je razvrstan u III skupinu otrova na Listi otrova. Otrovno je za ljude,ribe,alge i domaće životinje (posebno su osjetljive ovce).

– FITOTOKSIČNOST: Ne smije se koristiti za vrijeme cvatnje određenih sorti jabuka (Golden Delicious, Jonathan, Gravenstein, Styman Red), šljiva te breskvi jer može usporiti vegetaciju.