FEROMONSKI MAMCI (ZAMKE)

Feromonski mamci (zamke) ispunjeni su specijalnom feromonskom smjesom i namijenjeni hvatanju i uočavanju prisutnosti određenih vrsta štetnika u voćnjacima, vinogradima te ratarskim i povrtlarskim kulturama. Na temelju uhvaćenih insekata i njihovog broja, dobivaju se podaci za određivanje optimalnog vremena možebitno potrebne akcije suzbijanja. Feromonski mamci (zamke) postavljaju se u visini leta štetnika, unutar krošnji stabala. Koristi li se sustav zamki za praćenje prisutnosti leta različitih vrsta štetnika, zamke se postavljaju na međusobnom razmaku od 30 do 50 metara.

Komplet se sastoji od konstrukcije zamke, ljepljive podloge i feromonskog mamca.

 

Feromonski mamci (zamke)

KUKURUZNA ZLATICADiabrotica v.virgifera
SKLADIŠNI ŠTETNICIPlodia interpunctella, Sitotroga cerealella
VINOGRADARSTVOLobesia botrana, Clysia ambiguella
VOĆARSTVO – ŠLJIVAGrapholita funebrana
VOĆARSTVO – BRESKVAAnarsia lineatella, Grapholita molesta
VOĆARSTVO – JABUKALeucoptera scitella, Pandemis heparana, Adoxophies orana, Archips podana, Cydia pomonella
POVRTLARSTVO – KUPUSPhyllotreta spp., Mamestra brassicae, Plutella macullipenis
Feromonski mamci (zamke) namijenjeni su hvatanju i uočavanju prisutnosti određenih vrsta štetnika u voćnjacima, vinogradima te ratarskim i povrtlarskim kulturama.