bioloska zastita

Biološka zaštita bilja – Koppert

Biološka zaštita bilja sve se više koristi i u Hrvatskoj!
U prirodi svaki živi organizam ima svog prirodnog neprijatelja “Zakon prirode“.
To osigurava ravnotežu u prirodi ili bi barem trebalo osigurati tu ravnotežu! Biološka zaštita pomaže da se odnos štetnika i prirodnog neprijatelja uravnoteži!

Biološka zaštitu bilja staklenici plastenici.

U staklenicima i plastenicima, pogotovo kod uzgoja monokultura, razvijaju se različite bolesti i štetnici koji imaju idealne uvjete za rast i razvoj (temperaturu i vlagu).
Razne bolesti i štetnike, koji se razvijaju u plastenicima i staklenicima, moguće je tretirati (sprječavati-smanjivati njihovu brojnost)  kemijskim putem; ipak, taj oblik zaštite bilja danas sve više zamjenjuje biološka zaštita. Takve vrste zaštita se sastoje od uporabe  prirodnih neprijatelja – predatora  raznih štetnika, kao što su crveni pauk, lisne uši, bijela mušica, trips i novi štetnik u nasadima rajčice Tuta absoluta, te mnogi drugi.
Biološka zaštita bilja je kompleksnija od  kemijske ali nudi prednosti u tome da je biološka zaštita ekološki prihvatljivija!
Dostupna biološka zaštita bilja tvrtke Koppert:
ŠtetnikTrgovački naziv preparataBiološka zaštita
Prirodni neprijatelj
Bijela mušicaEn-stripEncarsia formosa
Bijela mušicaEnermix50% E.formosa+
50% E. eremicus
Crveni paukSpidexPhytoseiulus persimilis
Crveni paukSpindedFeltiella acarisuga
TripsThriporOrius laevigatus
Lisne ušiAphiparAphidius colemani
Lisni mineriMinex50% D. Sibirica+
50% D. isaea