BRILL BIO eco logical supstrati

BRILL BIO eco logical supstrati

BRILL BIO eco logical Start supstrati
BRILL BIO eco logical Grond supstrati

BRILL BIO eco logical Pot supstrati i
BRILL BIO eco logical Herb Mix supstrati 

BRILL BIO eco logical supstrati su supstrati pogodni  za biološki uzgoj prijesadnica mladih biljaka prema EC Uredbom 834/2007.

Svi novi BRILL BIO eco logical supstrati sadrže čista organska gnojiva  za uzgoj kultura prema organskim smjernicama Sukladno Europskim propisima br.:834/2007.

Svi BRILL BIO eco logical supstrati sadrže osim bijelog i crnog treseta te komposta supstrat i  CocoSol®:

RAL-certifikat

Supstrati komposta povećavaju aktivnost mikroorganizama tla, djeluje kao antagonist na patogene mikroorganizme i povećava vodozračnu ravnotežu i ponovno vlaženje supstrata.

CocoSol ® je dobiven od kokosove ljuske i obrađen u našoj tvrtki jedinstvenom Brill-metodom.   Ona poboljšava strukturu supstrata, povećava vodozračnu ravnotežu i ponovno vlaženje supstrata , pogotovo kod finih i srednjih finih strukturiranih supstrata.

Varijacije kemijskih vrijednosti u rasponu tolerancije prema smjernicama GGS (Gütegemeinschaft podloge für Pflanzen eV), za više informacija www.substrate-ev.org

BRILL BIO eco logical start supstrati

 BRILL BIO eco logical  start supstrati su za uzgoj kultura sa čistom organskom gnojidbom i sirovinama iz obnovljivih izvora (NawaRo), za uzgoj mladih sadnica u kontejnerima i vazama, za uzgoj sadnica povrća, ne ukorijenjenih presadnica, zeljastih biljaka i sadnica začinskog bilja.

Čista organska gnojidba dozvoljava uzgoj kultura prema biološkim smjernicama, sukladno Europskim propisima br.: 834/ 2007.

BRILL BIO eco logical  start supstrati imaju slijedeća posebna svojstva:
٠ dobro zadržavanje vode zbog udjela promrzlog crnog treseta.
٠ stabilnu strukturu, dobru provodljivost vode i zraka zbog udjela “cocoSol”-a i udjela bijelog treseta.
٠ dio supstratnog komposta poboljšava biološku aktivnost i pridonosi boljoj opskrbljenosti  hranjivima

Sastav BRILL BIO eco logical  start supstrati:
50% bijeli treset
30% crni treset
10% kompost supstrata
10% “cocSol”
1500 g rožno brašno/m³
1000 g org. gnojiva (9-4-3)/m³
200 g “kiserit-a”/m³
150 g mikro-elementi

 Struktura BRILL BIO eco logical  start supstrati: fina

Kemijske vrijednosti BRILL BIO eco logical  start supstrati :
pH-vrijednost (CaCl2): 5,9
sadržaj soli* : 0,7-1,1 g/l

*Oslobađanje gnojiva ovisi o temperaturi. Supstrat treba biti uvijek odmah prerađen i ne skladišten na dulji rok.

Preporučamo BRILL BIO eco logical  start supstrati  za punjenje uzgojnih ploča sa sadnim rupica promjera većim od 3 cm.

Oblici isporuke: 70 l vreće, Maxi-blok 3,25 m³ ( prema EN / ES 12580)

 

BRILL BIO eco logical GROND supstrati

 BRILL BIO eco logical GROND supstrati su supstrati za uzgoj kultura sa čistom organskom gnojidbom i sirovinama iz obnovljivih izvora (NawaRo), za uzgoj prijesadnica povrća i začinskog bilja u kontejnerima i vazama, te za uzgoj sadnica povrća i začinskog bilja  koje se uzgaja u prešanim kockama .

Čista organska gnojidba dozvoljava uzgoj kultura prema biološkim smjernicama, sukladno Europskim propisima br.: 834/ 2007.

BRILL BIO eco logical GROND supstrati  imaju  slijedeća posebna svojstva:
٠ dobro zadržavanje vode zbog visokog udjela smrznutog crnog treseta.
٠ stabilnu strukturu, dobru provodljivost vode i zraka zbog udjela “cocoSol-a ®” i udjela bijelog treseta.
٠ dio supstratnog komposta poboljšava biološku aktivnost i pridonosi boljoj opskrbljenosti hranjivima tvarima

sastav BRILL BIO eco logical GROND supstrati
70% bijeli treset
10% crni treset
10% kompost supstrata
10% “cocSol”
1500 g rožno brašno/m³
1000 g org. gnojiva (9-4-3)/m³
200 g “kiserit-a”/m³
150 g mikro-elementi

Struktura BRILL BIO eco logical GROND supstrati :     fina

Kemijske vrijednosti: BRILL BIO eco logical GROND supstrati
pH-vrijednost (CaCl2):  5,9 ( prema LUFA**)
sadržaj soli* : 0,7-1,1 g/l

*Oslobađanje gnojiva ovisi o temperaturi. Supstrat treba biti uvijek odmah prerađen i ne skladišten na dulji rok.

BRILL BIO eco logical GROND supstrati  za punjenje uzgojnih ploča sa sadnim rupama promjera većim od 3 cm te kocki od prešanog supstrata za uzgoj povrća i začinskog bilja.

Oblici isporuke: 70 l vreće, Maxi-blok 2,5 m³ ( prema EN / ES 12580)

Varijacije kemijskih vrijednosti supstrata u rasponu dozvoljene tolerancije prema smjernicama  GGS-a

                                          

 

BRILL BIO eco logical POT supstrati

 BRILL BIO eco logical POT supstrati su za uzgoj širokog spektra ukrasnog bilja, mladih sadnica, trajnica i grmlja s čistom organskom gnojidbom i i sirovinama iz obnovljivih izvora.

Čista organska gnojidba dozvoljava uzgoj kultura prema biološkim smjernicama, sukladno Europskim propisima br.: 834/ 2007.

BRILL BIO eco logical POT supstrati nude sljedeće pogodnosti:
٠ stabilnu strukturu, dobru provodljivost vode i zraka zbog udjela “cocoSol”-a i udjela bijelog treseta.
٠ dobra sposobnost pohranjivanja hranjiva tvari i vodika(pH),sposobnost zadržavanje vode zbog udia smrznutog crnog treseta
٠ udio supstrata komposta poboljšava biološku aktivnost i doprinosi opskrbi  hranjivim tvarima

Sastav BRILL BIO eco logical POT supstrati:
30% bijeli treset
20% crni treset
20% drvenih vlakana
15% podloge kompost
15% CocoSol®
2000 g/m³ rožno brašno (0-1 mm)
2000 g/m³ rožno brašno (0-3,5 mm)
200 g/m³ Kizerit-a
150 g /m³ elementi u tragovima

Struktura BRILL BIO eco logical POT supstrati: srednja

Kemijske vrijednosti BRILL BIO eco logical POT supstrati:
pH-vrijednost (CaCl2): 5,9
(Prema LUFA **) * soli: 0,8 – 1,3 g/l

*Oslobađanje gnojiva ovisi o temperaturi. Supstrat treba biti uvijek odmah prerađen i ne skladišten na dulji rok.

Preporučamo BRILL BIO eco logical POT supstrat za uzgoj ukrasnih biljaka i mladih sadnica u loncima većim od 9 cm.

Oblici isporuke: vreće 70 l, Maxi-blok 3,25 m3 i u rasutom stanju (EN 12580)

LUFA **: neovisna, javna laboratorij

 

 

BRILL BIO eco logical Herb Mix supstrati

BRILL BIO eco logical Herb Mix  supstrati služe za uzgoj kultura sa čistom organskom gnojidbom i sirovinama iz obnovljivih izvora (NawaRo), za uzgoj ljekovitog bilja, začinskog bilja, i aromatičnog ukrasnog bilja u i mladih sadnica u kontejnerima i proizvođačkim loncima.

Čista organska gnojidba dozvoljava uzgoj kultura prema biološkim smjernicama, sukladno Europskim propisima br.: 834/ 2007.

BRILL BIO eco logical Herb Mix supstrati imaju slijedeća posebna svojstva:
• visoka stabilnost strukture, vrlo dobra drenaža bijelog treseta i coco vlakana, osim toga, dobra provodljivost vode i zraka radi sposobnosti „ CocoSol“®
• dobar  pH i  omjer hranjiva i sposobnost zadržavanje vode, radi udjela smrznutog crnog treseta.
• udio komposta u supstratu poboljšava biološku aktivnost i doprinosi bolju opskrbu hranjivim tvarima.
• dobra opskrbljenost hranjivima, radi korištenja sadržaja uravnoteženih mješavina organskih gnojiva

Sastav BRILL BIO eco logical Herb Mix supstrati:
50% bijeli treset
20% crni treset
10 %  coco vlakana
10% CocoSol ®
10% podloge kompost
3500 g organsko gnojivo (9/4/3) / m³
2500 g organsko gnojivo (6.5/5/1) / m³
200 g Kizerit / m³
150 g / m³ elementi u tragovima

Struktura BRILL BIO eco logical Herb Mix supstrati:  srednje fina

Kemijske vrijednosti BRILL BIO eco logical Herb Mix supstrati:
pH-vrijednost (CaCl2): 5,9
(Prema LUFA **)  sadržaj soli *: 0,8 – 1,3 g / l

*Oslobađanje gnojiva ovisi o temperaturi. Supstrat treba biti uvijek odmah prerađen i ne skladišten na dulji rok.

BRILL BIO eco logical Herb Mix supstrati služe za punjenje uzgojnih ploča (plitica) sa sadnim rupica promjera većim  od 3 cm.

Oblici isporuke: 70 l vreće, Maxi-blok 3,75 m³ ( prema EN / ES 12580), U rasutom stanju (EN 12580)

LUFA **: neovisni, javna laboratorij Varijacije kemijskih vrijednosti u rasponu tolerancije prema smjernicama GGS (Gütegemeinschaft podloge für Pflanzen eV), za više informacija www.substrate-ev.org

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.