1. VISOKA PROZIRNA POSUDICA ZA PAKIRANJE SITNOG VOĆA I POVRĆA

  • 1000 ml / 1000 g
  • sa ili bez poklopca

 

2. NISKA PROZIRNA POSUDICA ZA PAKIRANJE SITNOG VOĆA I POVRĆA

 

  • 1000 ml / 1000 g
  • sa ili bez poklopca

 

3. PLAVA POSUDICA ZA PAKIRANJE SITNOG VOĆA I POVRĆA

 

  • 500 ml / 500 g
  • sa ili bez poklopca

 

4. PROZIRNA POSUDICA ZA PAKIRANJE SITNOG VOĆA I POVRĆA

 

  • 500 ml / 500 g
  • sa ili bez poklopca

 

5. PROZIRNA POSUDICA ZA PAKIRANJE SITNOG VOĆA I POVRĆA

 

  • 250 ml / 250 g
  • sa ili bez poklopca