Zaštita trajnih nasada od glodavaca.

Mrežasti rukavac protiv glodavaca.

Štiti stabla mladih tek posađenih sadnica kao i stabala voćaka u rodu, tokom cijela godine, a osobito zimi od zečeva i druge divljači od oštećenja kore, a samim time mogu umanjiti razvoj i urod voćke  ili izazvati njeno potpuno sušenje.

Mrežasti rukavac – duljine: 100m

Mreže protiv glodavaca, zečeva i srna, za zaštitu sadnica voća.