Folije za niske tunele

Folije za niske tunele su debljine od 30-60-120  mikrona, i  u prosjeku i širine od 1,00 ; 2,00 do 2,8 metara.  Ova folija se koristi za jednu sezonu (tijekom zime ili  ranog proljeća). Folija ima visoke mehaničke osobine jer treba izdržati veliko opterećenje i naprezanje tijekom polaganja kao i kasnije u toku vegetacije radi jakih proljetnih vjetrova.

Folija za niske tunele treba se koristiti sa UVA+IR+AF premazom, jer su mlade biljke osjetljive na visoku relativnu vlagu  i kapljice vode, kako bi se spriječio razvoj bolesti na usjevima.