novosti, obrazovanje

OSNOVNI POJMOVI ZAŠTITE BILJA

OSNOVNI POJMOVI ZAŠTITE BILJA

Pesticid

Zbirni naziv za skupinu kojoj pripadaju sredstva za zaštitu bilja (95%), te sredstva koja se koriste za ostale namjere (5% u kućanstvu, sanitarnoj higijeni, veterini i industriji).Sredstva za zaštitu bilja: To su kemijski proizvodi ili proizvodi biološkog podrijetla namijenjeni za sprečavanje ili suzbijanje štetnika i uzročnika bolesti, uništavanje neželjenih vrsta biljaka, djelovanje na životne procese  biljaka na način različit od sredstava za ishranu biljaka, te kemijski proizvodi koji se dodaju tim sredstvima u svrhu poboljšanja njihovog djelovanja.

Zooicid

Sredstvo namijenjena suzbijanju ili sprečavanju pojave štetnih životinja. U ovu skupinu pripadaju:

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja namijenjena suzbijanju štetnih kukaca.

Akaricid

Sredstvo namijenjena suzbijanju štetnih grinja.

Nematocid

Sredstvo namijenjena suzbijanju štetnih nematoda.

Rodenticid

Sredstv0 namijenjena suzbijanju štetnih glodavaca.

Limacid

Sredstvo namijenjena suzbijanju štetnih puževa.

Kurvifug

Sredstvo namijenjena suzbijanju štetnih ptica.

Fungicid

Sredstvo namijenjena suzbijanju ili sprečavanju pojave uzročnika biljnih bolesti (gljive, pseudo gljive, bakterije, virusi, fitoplazme, rikecije).

Herbicid

Sredstvo namijenjena suzbijanju ili zaustavljanju rasta štetnih biljaka-korova.

Repelent

Sredstvo za odbijanje insekata, ptica i divljači.

Djelatna tvar

Kemijski spoj koji ima pesticidno djelovanje.

Pripravak (preparat, sredstvo):

Oblik u kojem jedna ili više djelatnih tvari dolazi na tržište. Osim djelatne tvari sadrži i otapala, anorganske nosače, zaštitne koloide i dr..

Doza

Količina nekog sredstva za zaštitu bilja izražena u kilogramima  ili litrama na jedinicu tretirane površine (ha i dr.)

Koncentracija

Količina nekog sredstva za zaštitu bilja izražena u %, to jest na količinu korištene tekućine (vode u litrama i dr.)

Karenca

Propisano najkraće razdoblje koje mora proteći između primjene sredstva za zaštitu bilja i berbe, žetve, otkosa ili puštanja stoke na ispašu. Poštivanjem karenca osigurava se zdravstvena ispravnost poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda a izražava se u danima.

Tolerancija

Maksimalna dozvoljena količina djelatne tvari (i proizvoda razgradnje te tvari) nekog sredstva za zaštitu bilja (izražena u ppm) ili na namirnici (hrani), ili stočnoj hrani u trenutku njezina stavljanja u promet.

LD 50

Srednja letalna doza. Količina nekog sredstva izražena u mg/kg tjelesne težine pokusne životinje, potrebna da ubije 50%  tih životinja.

Otrovnost

Svojstvo nekog sredstva za zaštitu bilja za izazivanje oštećenja u organizmu.

Sistemičnost

Svojstvo nekog sredstva da ga biljka nakon primjene (nanošenja) upije, provodi snopovima u svoje organe i tako pohranjuje u količini koja djeluje letalno.

Kontaktno djelovanje nekog sredstva

Svojstvo nekog sredstva za zaštitu bilja da djeluje samo na mjestu primjene (nanošenja) tj. Kontaktu (dodiru) sa štetnim organizmom.

Univerzalnost

Svojstvo nekog sredstva za zaštitu bilja da djeluje na veliki broj organizama  (i štetne i korisne)

Selektivnost

Svojstvo nekog sredstva za zaštitu bilja da djeluje ciljano, samo na određenu, užu grupu organizma (uglavnom štetne).

Rezistentnost

Pojava postupnog snižavanja učinkovitosti do prestanka djelovanja nekog sredstva za zaštitu bilja na određenu vrstu štetočina (štetnika uzročnika biljnih bolesti, korova).

Fitotoksičnost

Pojam negativnog i neželjenog učinka nekog sredstva za zaštitu bilja na tretiranu biljku.

Rezidualno sredstvo

Sredstvo za zaštitu bilja koje ima dugotrajno djelovanje na štetočine.

Perzistentno sredstvo

Sredstvo primijenjeno u preporučenoj količini ostaje u tlu, te je opasno za osjetljive kulture koje se siju u plodoredu.

Razdvojena primjena (split aplikacija)

Prskanje kod kojeg se preporučena količina herbicida raspodijeli i primjenjuje u 2 ili više puta u određenim vremenskim razmacima.

Totalni herbicid

Herbicid koji suzbija sve biljne vrste.

Translokacijski herbicid

Herbicid koji se prenosi kroz biljku njenim sokovima i djeluje na biljku bez obzira na mjesto primjene.

Ostaci (Rezidui)

Količina sredstva za zaštitu bilja koja ostaje u tlu ili u biljnom tkivu određeno vrijeme nakon primjene.

Nekroza

Mjestimično odumiranje biljnog tkiva, obično popraćeno promjenom boje (žuto-smeđe) i isušivanjem.

Defolijant

Sredstvo koje prskano po biljci uzrokuje opadanje lišća.

UPUTE ZA UPORABU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Upozorenja:NIKADA NE MIJEŠATI NERAZRIJEĐENE PRIPRAVKE (KONCENTRACIJE).UTROŠAK PRIPRAVKA U RATARSTVU IZRAŽAVA SE U kilogramima ILI  litrama PO JEDINICI POVRŠINE.

U VOĆARSTVU I VINOGRADARSTVU UTROŠAK PRIPRAVKA IZRAŽAVA SE U POSTOTKU (%).

Djelovanje pesticida

Djelovanje pesticida:

 • Dišno (fumigantno) – preko sustava za disanje
 • Dodirno (kontaktno – preko dodira sa sredstvom
 • Želučano (digestivno) – preko sustava za probavu
 • Sistemično – preko sokova biljke ili tjelesne tekućine
 • Translokacijsko – djelovanje u svim organima jednako bez obzira na mjesto ulaska
 • Depresivno – izaziva klonulost i zastoj u rastu

UTROŠAK VODE

Utrošak vode:

 • U vinogradarstvu – 1.000 l/ha.
 • U voćarstvu – 1.5000 – 2.000 l/ha.
 • Kod prskanja pojedinačnih stabala ili gdje je u voćnjaku različita veličina stabla i krošnje, količina vode se računa po iskustvu a kreće se za:
 • niska stabla 3 – 10 l
 • srednja stabla 3 – 10 l
 • visoka stabla 10 – 20 l
 • U ratarstvu ovisno o visini kulture upotrebljava se od 200 – 400 l vode po ha.
 • Ako se koristi vinogradarska bakrena prskalica troši se oko 1.000 l/ha.
 • Ako se primjenjuju kontaktni herbicidi koristi se 400 – 600 l/ha.

MIJEŠANJE PREPARATA

Miješanje preparata
Prilikom miješanja dva ili više pripravaka preporučamo da se pridržavate sljedećih pravila:PRIPRAVCI ISTOVRSNIH FORMULACIJA LAKO SE MIJEŠAJU
PRIPRAVCI RAZLIČITIH FORMULACIJA MIJEŠAJU SE SLJEDEĆIM REDOSLJEDOM:
WP » + WG » + SL » +  SC(FL) » + EC
1. WP – močivo prašivo, koncentrat za suspenziju
2. WG – močive samodispergirajuće granule, konc. za suspenziju
3. SL – vodo topivi koncentrat
4. SC(FL) – koncentrirane suspenzije
5. EC – koncentrat za emulziju

PRIPRAVCI

HERBICIDI
FUNGICIDI
INSEKTICIDI
AKARICIDI
LIMACIDI
RODENTICIDI
SREDSTVA ZA RAZLIČITE NAMJENE
FEROMONI

MJERNE JEDINICE

Mjerne jedinice – površina
1 ar100 kvadratnih metara (m²) = 100 ara
1 hektar (ha)10.000 kvadratnih metara (m²)
1 četvorni hvat (čhv)3,5966 kvadratnih metara (m²) = 0,57 hektara
1 katastarsko jutro (kat. j.) ral1.600 četvornih hvati (čhv)
5.755 kvadratnih metara (m²)

 

Jedinice mjere – težina
1 kilogram (kg)100 dekagrama (dag)1.000 grama (g)
0,1 kilogram (kg)100 grama (g)
0,01 kilogram (kg)10 grama (g)100 grama (g)
1 dekagram (dag)10 grama (g)


Jedinice mjere – tekućine
1 litra (l)10 decilitara (dcl)1.000 mililitara (ml)
0,1 litra (l)1 decilitar (dcl)100 mililitara (ml)
0,01 litra (l)10 mililitara (ml)
1 decilitar (dcl)100 mililitara

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *