Zamagljivači NaanDan Jain Fogger

zamagljivači NaanDan Jain Fogger

 • zamagljivači NaanDan Jain Fogger su idealno riješenje za rashlađivanje i vlaženje plastenika
 • NaanDan Jain zamagljivači  stvaraju savršene uvjete za ožiljavanje biljaka
 • s obzirom da su zamagljivači NaanDan Jain proizvedeni od plastičnih materijala visoke kvalitete, zamagljivači su otporni na kemikalije uobičajne u poljoprivredi
 • specijalna konstrukcija dizne NaanDan Jain zamagljivača stvara izuzetno finu maglu, koja dozvoljava najvećoj količini vode da ispari prije nego što stigne do biljke
 • 60% vlage ostaje u gornjim slojevima plastenika (čak i kod plastenika najvišeg tipa)
 • instalacija sa LPD-om (uređajem protiv kapljanja) spriječava kapljanje iz zamagljivača na završetku zamagljivanja i omogućuje ravnomjerno pokretanje sistema
 • zamagljivači ne cure – kapaju tokom rada
 • moguća je instalacija četiri zamagljivača na jednom mjestu uz pomoć križa
 • zamagljivači NaanDan Jain Fogger preporučani radni pritisak je 4.0 bara
 • pri ovom pritisku prosječna veličina kapljice NaanDan Jain zamagljivača Foggera je 100 mikrona
 • zamagljivači za sve tipove dizni
galerija slika NaanDan Jain zamagljivači