Rasprskivači NaanDan Jain PVC

Rasprskivači od visoko kvalitetnih umjetnih materijala otpornih na habanje konstrukcije predviđene za dugotrajan rad , kvalitetnu i ujednačenu distribuciju vode.

PVC RASPRSKIVAČI NaanDan Jain 501 – U

1/2” PVC RASPRSKIVAČI MALE JAČINE I VELIKOG DOMETA (8m)
Osnovna primjena: navodnjavanje i oprašivanje povrća, krumpira i cvijeća. Također se koristi u rasadnicima i plastenicima.

PVC RASPRSKIVAČI NaanDan Jain SUPER 10

PVC RASPRSKIVAČI SREDNJEG DO VELIKOG DOMETA (12m)
Osnovna primjena: navodnjavanje povrća, krumpira, travnjaka 

PVC RASPRSKIVAČI NaanDan Jain 5022

1/2” PVC UDARNI RASPRSKIVAČI (12m)
Osnovna primjena: navodnjavanje i oprašivanje povrća, krumpira,cvijeća i prijesadnica

PVC RASPRSKIVAČI NaanDan Jain MAESTRO

PVC RASPRSKIVAČI EXTRA VELIKOG DOMETA (15m)
veliki domet i mala potrošnja vode 650 l/h
Osnovna primjena: navodnjavanje povrća, krumpira, travnjaka

PVC RASPRSKIVAČI NaanDan Jain 427 AG PC

1/2” SEKTORSKI PVC UDARNI RASPRSKIVAČI
Osnovna primjena: na svim površinama gdje rasprskivači punog kruga ne bi trebali prebacivati vodu u zabranjene zone kao što su: putevi, zgrade, susjedne parcele i različito susjedno bilje. Također se može koristi za rubne lokacije, vrtove i travnjake, rasadnike i plastenike.

 PVC RASPRSKIVAČI NaanDan Jain 5035

¾” PVC RASPRSKIVAČI VELIKOG DOMETA (15m)
Osnovna primjena: navodnjavanje i oprašivanje povrća, krumpira,domet 15 metara, potrošnja 2100 l / h