CIJEVI ZA NAVODNJAVANJE

 

1. Cijevi “kap po kap”

Nudimo cijevi “kap po kap” od sljedećih proizvođača:

 • John Deere, USA
 • Rivulis Irrigation Ltd., Israel
 • Toro AG, Italy

2. Drip cijevi “kap po kap”

Drip cijevi “kap po kap” s ugrađenim kompenzirajućim i samoispirajućim kapaljkama unutar cijevi.

Drip cijevi “PC” inovativne su cijevi sa samopodesivim i samoispirajućim kapaljkama postavljenim na razmacima od 33 cm, 50 cm ili se, po potrebi, mogu prilagoditi zahtjevu kupca te osiguravaju neprekidan protok vode pod svim promjenama tlaka. Izrazito su pogodne za montažu na brežuljkastim i nagnutim (kosim) terenima, za montažu u redovima velikih duljina, kao i za navodnjavanje gdje je ulazni tlak podložan značajnim promjenama.


3. Drip cijevi “kap po kap” obložene tkaninom

Cijevi “kap po kap” sa kompenzirajućim kapaljkama i obložene tkaninom.

Protok: 2,2 l/h
Radni pritisak: 1,0 do 3,5 bara
Kompenzacija: 0,5 do 4 bara
Preporučena filtracija: 120 mesha (130 microna)

Drip cijevi “kap po kap” s ugrađenim kompenzirajućim kapaljkama i obložene pletenom tkaninom od poliestera. Koriste se ondje gdje postoji opasnost od urastanja korijenja, uslijed čega je moguć prekid rada kapaljki. Tkanina od poliestera sprječava zatvaranje kapaljki i omogućava optimalno navodnjavanje korijena biljke.


4. Drip cijevi “kap po kap” ALA RIV INT

Drip cijevi “kap po kap” s ugrađenim kompenzirajućim kapaljkama obložene tkaninom od poliestera koja sprječava začepljenje kapaljki i štiti cijev od mogućih mehaničkih oštećenja tijekom obrade tla i održavanja sistema.
 
Radni pritisak: 1 bar
Pritisak zatvaranja: 0,25 bara
Protok: 2.2 l/h
Kompenzacija: 0,5 bara do 4 bara
Preporučena filtracija: 120 mesha (130 microna)
Razmak kapaljki:  33 cm
 

5. Šiljasti nosač

 

 

 

 

Šiljasti nosač služi za učvršćivanje drip cijevi promjera Ø16mm i Ø20mm.


6. “Alkatan” cijevi za navodnjavanje (glavni vodovi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 • Cijevi PELD PN 4 bara od Ø16mm do Ø63 mm
 • Cijevi PELD PN 6 bara od Ø16mm do Ø63 mm
 • Cijevi PEHD PN 10 bara od Ø25mm do Ø110mm
 • Cijevi PEHD PN 16 bara b Ø25mm do Ø110 mm
 
Koriste se za glavne vodove i sekundarne vodove sustava za navodnjavanje.
 

7. “Funny Pipe” sustav cijevi

 

 • Cijev PE PN 10 bara
 • Spojnica luk ½” muška
 • Spojnica luk ¾” muška
 • Spojnica luk ½” ženska
 • Spojnica dvostruka – rebrasta
 • T-spojnica rebrasta
 • Spojnica ¾” muška
 • Spojnica ½” muška

Ova vrsta cijevi jedinstvena je po svojoj “PE” vrsti.  Koristi se kao produžetak pomoću kojega je moguće postavljati rasprskivače na željenim lokacijama.