Odvodnja ili drenaža

 

ODVODNJA ILI DRENAŽA
Koliko je god neophodno navodnjavanje , tako je i neophodna odvodnja  (drenaža) suviška vode s određene površine.
Drenaža ili odvodnja drenažni sustav predstavlja sustav  kanala, ili odvodnih cijevi , koji ima funkciju odvodnje suvišne količine vodu sa zelene površine,travnjaka, voćnjaka i obradivih površina , koja najčešće nastaje nakon obilne kiše. (Velike količine oborina u kratkom vremenu, ne mogućnost upijanja- usvajanja vode više od vodnog kapaciteta tla) . U suprotnom slučaju, ako zemljište upije veliku količinu vode može doći do prezasićenosti zemljišnih pora vodom,( voda istiskuje zrak iz tla) što dovodi do truljenja korijena biljka uslijed nedostatka kisika, a ubrzo nakon toga i do sušenja biljaka. Voda se drenažnim cijevima odvodi do kanalske mreže ili drenažne jame.
Drenaža ili odvodnja može biti površinska i podzemna.

Površinska drenaža (odvodnja) se sastoji od otvorenih kanala unutar pojedinih poljoprivrednih površina.
Podzemna drenaža  (odvodnja)  predstavlja sistem perforiranih cijevi ukopanih u zemlju na određenoj dubini i pod padom . Preporučeni pad za cijevi podzemne drenaže je 1-2.5%.
Presjek- promjer cijevi može biti različit , a ograničenje u promjeru je predviđena količina vode koju ta ista cijev treba odvesti .
Odvodnja (drenaža) veličine promjera perforiranih cijevi: 50 mm ; 63mm;90mm; 110mm ; 125mm ; 160mm; 200mm

slike odvodnja drenaža