Navodnjavanje voćnjaka

Sušenje voćnjaka je nešto što vam se nebi trebalo dogoditi. Razlike u padalinama (vlažnosti tla) mogu vam smanjiti i povećati prihode voćnjaka, zato je važno imati vlažno tlo, koje daje voćnjaku  ne samo vodu nego i potrebne minerale i snagu da prođe kroz teške klimatske uvijete.

Navodnjavanje voćnjaka obično se vrši cijevima kap po kap, koje se priključuju na već postojeći izvor vode (bunar, vodovod, rezervar vode)! Cijevi kap po kap  povlače se uzduž voćnjaka  da bude što manje redova,  tako da se uštedi kako na dužini potrebnih cijevi tako i na pristisku vode koji prolazi kroz iste!
Cijevi  bi se trebali učvrstiti  na visini od 50 – 75 cm tako da ne smetaju pri košnji voćnjaka!

  • navodnjavanje voćnjaka  sustavom kap po kap ima efikasnost 95%
  • navodnjavanje voćnjaka  rasprskivačima ima efikasnost 70%

 

Prednosti sustava kap po kap kod navodnjavanja voćnjaka:

  • ušteda na vremenu koje bi trebali za navodnjavanje voćnjaka
  • sigurno povećanje prinosa voća
  • moguće navodnjavanje vodootopivim gnojivima
  • nema stvaranja blata, jer cijevi kap po kap  ne rasprskivaju u širinu
  • jednostavno i lako postavljanje cijevi

Nedostatci sustava kap po kap kod navodnjavanja voćnjaka:

  • troškovi struje ili goriva za pritisak vode, te vode ako ista dolazi iz vodovoda
  • trajanje cijevi maximalno 20 godina (ovisi o kvaliteti vode voćnjaka)