Navodnjavanje povrća

Navodnjavanje  je jedna od najvažnijih agrotheničkih mjera u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji povrća. To je postupak kojim se na poljoprivredno zemljište umjetnim putem dovodi voda kako bi se postigla dovoljna količina vlage za normalan rast i razvoj te ishranu biljaka povrća, a samim time povećao urod povrća . Biljka nije u mogućnosti koristiti hranjiva iz tla bez dovoljne količine vode.
Danas je gotovo nezamislivo baviti se intenzivnom  proizvodnjom povrća bez navodnjavanja i uporabe vodo-topivih gnojiva pomoću kojih se može osigurati dovoljna količina hranjivih tvari za biljke, koje bi trebale dati onakav prinos i kvalitetu plodova kakvu smo sami željeli.

Prednosti navodnjavanja povća sustavom kap po kap:

 • Optimalni vodno zračni odnos u tlu što uvjetuje povećanje prinosa povrća i kvalitete proizvoda uz smanjenje potrošnje vode
 • Smanjenje troškova energije i ušteda pri gnojidbi i zaštiti
 • Mogućnost gnojidbe povrća – “kada” i “koliko” i “što” treba
 • Smanjenje mogućnosti pojave bolesti i korova kod povrća
 • Prikladan za gotovo svaki tip tla
 • Manje narušavanje strukture, površinski sloj ostaje suh, lakši pristup njivi
 • Veća efikasnost – uniformnost navodnjavanja i do 95%
 • Navodnjavanje povrća je moguće i u vjetrovitim uvjetima
 • Postižu se dobri rezultati i kada se navodnjava sa zaslanjenom vodom

Nedostatci navodnjavanja povrća sustavom kap po kap:

 • Mala ili gotovo nikakva saznanja o tehničkim odlikama elemenata sustava kap po kap
 • Izrada sustava po vlastitom nahođenju.
 • Navodnjavanje sustavom kap po kap ne koristi za zaštitu od mraza niti rashlađivanje tijekom toplih/ vrućih ljetnih dana, kao što se to može raditi pomoću rasprskivača.
 • Mogućnost začepljenja sustava za tvorbu kapljica ( kapaljki ) : neophodno je pročišćavanje vode-filtracija (ovisno o razini kvalitete vode).
 • Nije prikladan za natapanja.