Navodnjavanje maslina

Koliko vode treba maslina?

 

“Koliko zapravo vode treba maslina?” Ključno je pitanje vezano za navodnjavanje maslina!
To u mnogome ovisi o više faktora, kao što su starost maslina, klimatski uvijeti (padaline i temperatura zraka, vjetar i.t.d.) te sastav tla.

Kod jako pjeskovitog i kamenitog tla navodnjavanje maslina se mora vršiti u više navrata sa kraćim intervalima (voda ode u dublje slojeve tla, a da je biljka ne stigne usvojiti) !
Iako je maslina vrlo otporna biljka na sušu, dugotrajna suša dovodi do smanjenja količine i kvalitete plodova , a samim tim i ulja.

Navodnjavanje maslina bi se trebalo vršiti čak i nekoliko puta u zimskim mjesecima da bi se održalo biljku u kondiciji i zdravom.
Najviše vode maslina treba u proljeće (vrijeme kretanja vegetacije i vrijeme cvatnje) i u rano ljeto kada je biljka najaktivnija (vrijeme intezivnog porasta plodova)! Bitno je naglasiti, što se tiče navodnjavanje maslina, da ako je teren pokriven travom , tada trebate navodnjavati i sa do 30% više vode.

 

Navodnjavanje maslina vodotopivim gnojivom