UVJETI PRODAJE

Naziv tvrtke: PŠENO d.o.o.

Sjedište: Osječka 164a, 31221 Josipovac

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Osoba ovlaštena za zastupljanje: Mirko Maletić, direktor

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Telefon: 031/355-165

E-mail: [email protected]

Korištenjem usluga Web trgovine podrazumijeva se kako je kupac pročitao, razumio te prihvatio Opće uvjete prodaje putem Web trgovine. Ukoliko se ne slažete s jednom ili više odredbi ovoga dokumenta molimo da ne koristite usluge ove Web trgovine.

Dokumente i sadržaje (tekstualne i medijske) objavljene na https://www.pseno.hr ne smiju se kopirati, mijenjati ili distribuirati ukoliko se ne koriste za nekomercijalnu i osobnu upotrebu.

Pružatelj usluga uvijek nastoji navesti što točnije i pouzdanije informacije o proizvodima kao i njihovoj cijeni no ponekad može doći do nenamjernog propusta koji ćemo nastojati ispraviti u najkraće mogućem roku. Pružatelj usluge pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja Web trgovine, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Svu robu iz naše ponude možete platiti na dva načina:

1. Gotovinom prilikom preuzimanja od dostavne službe

2. Po predračunu putem internet bankarstva

Tvrtka PŠENO d.o.o. ne vrši uslugu dostave već ju pružaju tvrtke podizvođači s kojima ima ugovor o dostavi. Rok isporuke je 7-10 radnih dana za robu iz naše ponude, a ukoliko određeni artikl nije dostupan Pružatelj usluge će pravovremeno o tome obavijestiti kupca.

Cijena dostave uvjetovana je cjenikom od strane dostavnih službi s kojima Pružatelj usluge ima ugovor, a ovisi o veličini i težini paketa te adresi isporuke.

Kupac je naručenu robu dužan preuzeti i platiti na adresi navedenoj u narudžbi, a u slučaju da je paket oštećen isti ima pravo odbiti, a povrat robe ide na teret Pružatelja usluge.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/2014, 110/2015), Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga od dana kada je Kupac preuzeo robu.

Ukoliko se kupac odluči na raskid Ugovora o prodaji, dužan je obavijestiti tvrtku PŠENO d.o.o. putem gore navedenog e-maila o svojoj odluci zajedno s podacima o narudžbi i artiklima koje želi vratiti.

Trošak povrata robe snosi kupac, a po zaprimanju i utvrđivanju da je roba u ispravnom stanju izvršit će se povrat novca na račun kupca.

Po dogovoru i želji kupca, radimo postavljanje i montaže za sljedeće proizvode iz naše ponude:

– navodnjavanje (travnjaka, voćnjaka, sportskih terena i dr.)

– plastenici

– staklenici

Kako postupamo s „kolačićima“

Tehnologija za praćenje pod nazivom „kolačići“ (eng. „cookies“) odnosi se na malene datoteke koje internetska stranica www.pseno.hr pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj korisnika stranice, a mogu se koristiti u svrhu ispravnog ili jednostavnijeg funkcioniranja stranice, u marketinške svrhe, prilagodbe korisniku ili za analizu prometa na stranici.

Korisnik ih u svakom trenutku može izbrisati  ili u postavkama svog preglednika postaviti zabranu pohrane istih, odnosno odlučiti koje „kolačiće“ prihvaća, a koje odbija.

Privremeni „kolačići“ uz pomoć kojih se pohranjuju privremeni podaci bit će uklonjeni s računala korisnika u trenutku zatvaranja preglednika u kojem je pregledavao internetsku stranicu.

Stalni ili spremljeni „kolačići“ ostat će na računalu korisnika i nakon zatvaranja preglednika. Uz pomoć njih internetske stranice pohranjuju podatke kako bi se olakšalo njihovo korištenje. Stalni „kolačići“ ostaju zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama, sve dok ih korisnik ne obriše.

„Kolačići“ od prve strane dolaze s internetske stranice koju korisnik pregledava, a „kolačići“ treće strane na računalo dolaze s drugih web mjesta koja se nalaze na internetskoj stranici koju korisnik pregledava.

PRAVILA PRIVATNOSTI

 

Uvod

Tvrtci Pšeno d.o.o., kao prodavatelju proizvoda i usluga na svojoj internetskoj stranici www.pseno.hr, stalo je do zaštite privatnosti osobnih podataka kupaca, prikupljenih u procesu registracije i narudžbe uslijed kupovine u e-trgovini koja je sastavni dio navedene internetske stranice.

U tu svrhu, tvrtka Pšeno d.o.o. donosi ova Pravila privatnosti koja su sastavni dio Općih uvjeta poslovanja. U Pravilima privatnosti tvrtka svojim kupcima pobliže objašnjava način obrade njihovih osobnih podataka te njihova prava, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: Uredba), propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i ostalim podzakonskim aktima. Navedena Uredba stupila je na snagu dana 25. svibnja 2018.

Ovim Pravilima privatnosti tvrtka Pšeno d.o.o. pruža informacije o voditelju obrade osobnih podataka, prikupljenim i obrađenim podacima, svrsi i pravnom temelju prikupljanja podataka, primateljima osobnih podataka, razdoblju pohrane, zaštiti osobnih podataka, pravima kupaca u odnosu na te osobne podatke (pristup, ispravak, brisanje), kao i o njihovom pravu na prigovor.

Prihvaćanjem ovih Pravila privatnosti prilikom registracije i narudžbe na internetskoj stranici www.pseno.hr, kupac potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s obradom svojih osobnih podataka, kako je to određeno u Pravilima privatnosti.

 

Tko je odgovoran za obradu osobnih podataka kupaca?

Za obradu osobnih podataka kupaca odgovorna je, kao voditelj obrade, tvrtka Pšeno d.o.o., Osječka 164a, 31221 Josipovac, OIB: 31087096394.

Kupci se tvrtci mogu obratiti na gore navedenu poštansku adresu, na brojeve telefona 031/355-165 i 031/356-338 ili na adresu elektroničke pošte: [email protected]

 

Koji osobni podaci se prikupljaju?

Prilikom registracije i narudžbe na internetskoj stranici www.pseno.hr, tvrtka Pšeno d.o.o. zatražit će od kupaca ove osobne podatke:

– ime i prezime,

– OIB,

– adresu (ulica, kućni broj, mjesto, poštanski broj),

– adresu elektroničke pošte,

– telefonski broj,

– korisničko ime.

Davanje osobnih podataka dobrovoljna je odluka kupca koji klikom na gumb za registraciju ili narudžbu potvrđuje da daje privolu za obradu njegovih osobnih podataka. Ne pruži li kupac zatražene podatke za provođenje narudžbe, ista neće biti provedena.

Osim gore navedenih podataka, automatski će se prikupljati i podaci s računala kupca koji mogu uključivati IP adresu, datum i vrijeme pristupa stranici www.pseno.hr, informacije o internetskom pretraživaču, hardveru, softveru ili operativnom sustavu kojeg kupac koristi.

Tvrtka Pšeno d.o.o. savjetuje kupcima da brinu o lozinki svog korisničkog računa na internetskoj stranici www.pseno.hr.

 

Koji su svrha i pravni temelj obrade osobnih podataka?

Tvrtka Pšeno d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke kupaca na internetskoj stranici www.pseno.hr u svrhu ostvarivanja narudžbe proizvoda i usluga, dostave, komunikacije s kupcima te možebitnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora.

Napominjemo da internetsku stranicu www.pseno.hr ne smiju koristiti osobe mlađe od 16 godina. Ne prikupljamo podatke o djeci, a dogodi li se da su nam takvi podaci ipak preneseni bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja.

Unosom svojih osobnih podataka, klikom na gumb o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ovih Pravila privatnosti te registracijom, kupac sklapa ugovorni odnos s tvrtkom Pšeno d.o.o. Taj ugovorni odnos temelj je kupovine proizvoda i usluga na internetskoj stranici www.pseno.hr, u čiju svrhu se zakonito prikupljaju i obrađuju osobni podaci kupaca, uz njihovu privolu.

Kupci svoju privolu u svakom trenu mogu povući slanjem obavijesti na adresu elektroničke pošte: [email protected] 

 

Tko ima pristup osobnim podacima kupaca te kome se dostavljaju?

Unutar tvrtke Pšeno d.o.o., pristup osobnim podacima kupaca imaju isključivo djelatnici tvrtke u svojstvu izvršitelja obrade, kao i ovlašteni subjekt koji održava internetsku stranicu www.pseno.hr. Tvrtka neće dijeliti osobne podatke kupaca s drugim stranama, osim kad to zahtijevaju pozitivni propisi Republike Hrvatske ili kad to, uslijed narudžbe kupca, zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda i usluga.

U potonjem slučaju, osobni podaci kupca bit će podijeljeni sa:

 1) Pružateljima usluge dostave proizvoda kupcu koje odabere tvrtka Pšeno d.o.o., u svrhu realizacije narudžbe, pri čemu pružatelj usluge dostave može, prilikom uručenja paketa pouzećem, od kupaca zatražiti na uvid njihovu osobnu iskaznicu i/ili OIB. Odbije li kupac dati navedeno, paket mu neće biti uručen.

2) Pružateljima usluga ovlaštenog servisa, u slučaju da kupac reklamira proizvod zbog materijalnog nedostatka pa bude potreban pregled proizvoda ili usluga servisiranja.

 

Koliko dugo se osobni podaci pohranjuju?

Tvrtka Pšeno d.o.o. pohranit će osobne podatke kupaca koji su izvršili registraciju na internetskoj stranici www.pseno.hr na razdoblje u kojem se ostvaruje svrha obrade – do mjesec dana nakon prestanka registracije kupca.

 

Koja su prava kupca?

Kupac koji se registrirao na internetskoj stranici www.pseno.hr može u svakom trenutku pristupiti svojim osobnim podacima, pregledati ih i izmijeniti.

Kupac može od tvrtke Pšeno d.o.o. zatražiti informaciju o pohranjenim osobnim podacima, kao i njihov ispravak, dopunu ili brisanje (pravo na zaborav), slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: [email protected] Osobni podaci bit će izbrisani bez odgađanja.

Kupac ima pravo i na:

– pristup informacijama o voditelju obrade osobnih podataka, svrsi i pravnom temelju obrade, primateljima osobnih podataka i razdoblju pohrane,

– brisanje osobnih podataka ukoliko: 1) više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili obrađeni; 2) povuče privolu na kojoj se temelji obrada i ako ne postoji druga osnova za obradu; 3) uloži prigovor na obradu; 4) su podaci nezakonito obrađeni; 5) se podaci moraju brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem Udruga podliježe,

– ograničenje obrade,

– prenosivost podataka,

– prigovor na obradu osobnih podataka,

– pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka vezano uz obradu i zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb ([email protected]).

 

Kako se štite osobni podaci kupaca?

Tvrtka Pšeno d.o.o. vrlo ozbiljno shvaća zaštitu osobnih podataka svojih kupaca i poduzima razumne mjere opreza kako bi podaci bili propisno zaštićeni. No svaki prijenos podataka putem Interneta sa sobom nosi i mogući rizik, zbog čega tvrtka ne može jamčiti njihovu potpunu zaštitu te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve podatke primi.

 

Mjere zaštite osobnih podataka kupaca koje tvrtka Pšeno d.o.o. provodi osobito se odnose na:

– uspostavu tehničkih i organizacijskih mjera za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka i odgovarajuće razine sigurnosti,

– uspostavu tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje da budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu vrstu obrade te da se osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca.

 

Kako postupamo s „kolačićima“

Tehnologija za praćenje pod nazivom „kolačići“ (eng. „cookies“) odnosi se na malene datoteke koje internetska stranica www.pseno.hr pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj korisnika stranice, a mogu se koristiti u svrhu ispravnog ili jednostavnijeg funkcioniranja stranice, u marketinške svrhe, prilagodbe korisniku ili za analizu prometa na stranici.

Korisnik ih u svakom trenutku može izbrisati  ili u postavkama svog preglednika postaviti zabranu pohrane istih, odnosno odlučiti koje „kolačiće“ prihvaća, a koje odbija.

Privremeni „kolačići“ uz pomoć kojih se pohranjuju privremeni podaci bit će uklonjeni s računala korisnika u trenutku zatvaranja preglednika u kojem je pregledavao internetsku stranicu.

Stalni ili spremljeni „kolačići“ ostat će na računalu korisnika i nakon zatvaranja preglednika. Uz pomoć njih internetske stranice pohranjuju podatke kako bi se olakšalo njihovo korištenje. Stalni „kolačići“ ostaju zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama, sve dok ih korisnik ne obriše.

„Kolačići“ od prve strane dolaze s internetske stranice koju korisnik pregledava, a „kolačići“ treće strane na računalo dolaze s drugih web mjesta koja se nalaze na internetskoj stranici koju korisnik pregledava.

 

Izmjene Pravila privatnosti  

Tvrtka Pšeno d.o.o. može ova Pravila privatnosti izmijeniti u bilo kojem trenutku, objavljivanjem izmijenjenog sadržaja na internetskoj stranici www.pseno.hr. U Pravilima privatnosti bit će naznačene nove izmjene koje stupaju na snagu odmah nakon objave na navedenoj internetskoj stranici.

Ne slaže li se kupac s bilo kojim dijelom ovih Pravila privatnosti, upućujemo ga da ne koristi internetsku stranicu www.pseno.hr. Nastavak korištenja od strane kupca podrazumijeva da u cijelosti potvrđuje i prihvaća sadržaj Pravila privatnosti.

 

Upute o pravu na prigovor

Kupac ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka.

U tom slučaju, tvrtka Pšeno d.o.o. više ne smije obrađivati njegove osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode kupca ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

Kupac svoj prigovor može poslati na adresu:

Pšeno d.o.o.

Osječka 164a

31221 Josipovac

Republika Hrvatska

… ili na adresu elektroničke pošte:

[email protected]

 

U Josipovcu, 25. svibnja 2018.