PRIHRANA ŠEĆERNE REPE, PŠENICE I KUKURUZA

PRIHRANA ŠEĆERNE REPE

Prihrana šećerne repe vrlo je specifična budući da trebamo postignuti visoki prinos korijena, uz veliki udio šećera i male količine topljivih nešećera u korijenu šećerne repe.
Prihrana šećerne repe orijentacioni plan folijarne prihrane:

Prihrana šećerne repe

1. faza prihrane šećerne repe 

 • Poly-Feed Foliar 21-21-21+ME 5 kg/ha šećerne repe, vode 200-400 l/hektar šećerne repe,
  1 aplikacija za pospješivanje vegetativnog rasta šećerne repe

2. faza prihrane šećerne repe 

 • Poly-Sugarbeet 15-17-30+2MgO+Me 5 kg/ha šećerne repe , vode 200-400 l/ha šećerne repe,
  2-3 aplikacije svakih 14 dana za maksimalno povećanje prinosa šećerne repe
 • Bor-Feed 11% 1-2 l/ha šećerne repe , vode 200-400 l/ha šećerne repe,
  1-2 aplikacije svakih 14 dana
 • Poly-Amin 1 l/ha  šećerne repe,  voda 400 l/hektar šećerne repe
  2 aplikacije prihrane šećerne repe u razmaku 10 dana, posebno za vrijeme suše i lošijih uvijeta razvoja šećerne repe

 

Prihrana šećerne repe napomena: Aminokiselina Polyamin može se miješati sa zaštitnim sredstvima u koncentraciji 150ml/100 l vode, također se može miješati i sa folijarnim gnojivima zaprihranu šećerne repe .Poly-Feed Foliar je vodotopivo NPK gnojivo za folijarnu prihranu šećerne repe koje se odlikuje viskokom topivošću koje na brzi način utječe na biljku u kritičnim fazama rasta šećerne repe. Može se miješati sa fungicidima npr. protiv Cerkospore šećerne repe. Poly-Suharbeet je idealno gnojivo koje pospješuje rast šećerne repe jer:

ima uravnoteženen odnos makro i mikro elemenata

 • sadrži visoku koncentraciju kalija koja je važna u vrijeme intenzivnog porasta šećerne repe
 • sadrži visoku koncentraciju bora koji ima veliki utjecaj na prinos korijena šećerne repe i još više na smanjenje digestije šećera i bor je neophodan zbog otpornosti na trulež korijena šećerne repe
Kada šećerna repa razvije dovoljno lisne mase, 6-8 listova i više, nužno je obaviti folijarnu gnojidbu 11%-tnim borom i to u količini 1-2 l/ha šećerne repe.

PRIHRANA PŠENICE

Prihrana pšenice po fazama rasta (preporuka):

Prihrana pšenice po fazama rasta

 • Prihrana busanje pšenice    Poly-Feed Foliar 21-21-21+ME+KAN 5 kg, 100-150 kg/ha pšenice
  vode 200-300 l/ha pšenice
 • Prihrana faza vlatanja pšenice   Poly-Wheat 23-7-23+ME 5 kg
  vode 200-300 l/ha pšenice
 • Prihrana faza klasanja   Poly-Wheat 23-7-23+ME 5 kg
  vode 200-300 l/ha pšenice

Napomena prihrana pšenice: Ne preporučuje se prihrana pšenice dalje od rane mliječne zriobe.

Prihrana pšenice: prednosti  kod upotrebe folijarnih gnojiva na prihani pšenice i drugih ozimih žitarica:

 • smanjuje troškove gnojidbe pšenice
 • smanjuje broj radnih sati jer u jednom prohodu možemo izvršiti gnojidbu pšenice i zaštitu pošto se gnojivo može mješati sa zaštitnim sredstvima
 • 100%-tna topivost u vodi
 • prihrana efikasnija zbog  usvajanje ukupnih hranjivih tvari
 • povećava asimilaciju dušika 10-15%, a proljetna prihrana dušikom je jako važna za daljni prinos pšenice
 • smanjuje stres kod korištenja agresivnih zaštitnih sredstava i povećava otpornost pšenice u vrijeme suše
 • povećava sadržaj glutena u zrnu pšenice
 • značajno povećava prinose pšenice
 • Prihrana pšenice na ovaj način je jeftinija u odnosu na standardne načine prihrane pšenice
Na pokusnim poljima pšenice  u Sisačko-Moslavačkoj županiji, te Osječko-baranjskoj 2005. godine ostavreno je povećanje prinosa od 400-1000 kg/ha pšenice.

PRIHRANA KUKURUZA

Kako postići visoki prinos zrna kukuruza?
Pravilnim izborom hibrida s visokim genetskim potencijalom i pravilna prihrana kukuruza.
Uz obavljene sve agrotehničke mjere i uz pravilnu osnovnu gnojidbu potrebno je kukuruz u početnim fazama rasta pravilno prihraniti da bi dobili vrhunske rezultate.
Prihrana kukuruza (znakovi nedostatka glavnih hranjiva u kukuruzu):
Dušik – kod mladih biljaka kukuruza boja lista je svijetla žućkasto-zelena i umanjeni porast biljaka i tanke izdužene stabljike. Poslije se nedostatak odražava u žućenju listova kukuruza, koje započinje od vrha i širi se uz srednje rebro listova u obliku slova V, a zatim posmeđi i odumire. Uvjeti koji pojačaju nedostatak dušika i time pridonese pojavi znakova nedostatka su hladno i vlažno vrijeme, suša (osobito nakon sredine ljeta), velika količina zaoranih ostataka prekultura siromašnih dušikom. Znakovi nedostatka sve su izraženiji kako odmiče vegetacija kukuruza.
Fosfor – znakovi nedostatka pojavljuju se u najranijem porastu kukuruza, biljke su skraćene, tamnozelene, sporo rastu, a neki hibridi mogu poprimiti crveno-ljubičastu boju na vrhovima i rubovima listova kukuruza.
Kalij – važan je za stvaranje škroba i proteina, transport asimilata i utječe na veličinu i kakvoću zrna kukuruza. Nedostatci se pojavljuju na donjim starijim listovima kukuruza. U mladim biljkama nedostatak kalija izražava se u žuto-zelenim listovima kukuruza, a kasniji rubovi i vrhovi listova potpuno posmeđe i zatim odumru. Stabljike biljaka kukuruza koje trpe nedostataka kalija slabe su i lako se lome.
Bor – jedan od najznačajnijih mikroelemenata, čiji je nedostatak izravno vezan za razvoj klipa i sjemena kukuruza. Njegovim nedostatkom klip kukuruzaje nedovoljno razvijen s malo zametnutih ali i zakržljalih zrna.
Željezo – ima važnu funkciju u brojnim fiziološkim procesima u biljci kukuruza, svoj nedostatak pokazuje kao svijetlo do žuto lišće, uključujući i glavnu žilu.

Prihrana kukuruza orijentacioni program folijarne prihrane kukuruza:

Faza rasta kukuruza

 • Faza kukuruza 3-5 listova   Poly-Feed Foliar 21-21-21+ME 2-3 kg
  vode 200-300 l/ha kukuruza, jedna aplikacija
 • Faza kukuruza kada je visok 50cm    Poly-Wheat 23-7-23+ME 5 kg
  vode 200-300 l/ha kukuruza, jedna aplikacija
Napomena: Gnojiva se mogu miješati sa zaštitnim sredstvima.
Sadržaj i oblik hranjiva: Poly-Feed 21-21-21+ME (mikroelementi)
Ukupni dušik (N) ………. 21%
Ukupni fosfor (P2O5) ….. 21%
Ukupni kalij (K2O) ……… 21%
Željezo (Fe) …………….. 1300ppm
Bakar (Cu) ………………. 140ppm
Mangan (Mn) ……………. 600ppm
Bor (B) …………………… 200ppm
Cink (Zn) ………………… 200ppm
Molibden (Mo) …………… 90ppm