Prihrana povrća


Prihrana rajčice

Osnovnu prihrana rajčice poželjna je sa granuliranim gnojivima Multi-Comp Base 14-13-20+2MgO+ME u količini 600-800 kg/hektar i sa kalcij nitratom u količini od 250-300 kg/hektar. Pošto smo izvršili osnovnu prihranu rajčice, nastavljamo prihranjivati rajčice kroz sistem za navodnjavanje vodotopivih gnojiva. Prvu formulaciju Poly-Feed 11-44-11+MgO+ME koristimo prva 2 tjedna nakon presađivanja u količini 25kg/hektar tjedno. Ova formulacija povoljno djeluje na ukorjenjivanje rajčice, te na formiranje cvjetova rajčice  i oplodnju.
Druga faza prihrane rajčice zahtjeva i drugu formulaciju Poly-Feed 20-20-20+ME kako bi se pospješio vegetativni rast rajčice. S ovom formulacijom prihranjujemo rajčice do početka formiranja plodova. Za bolju oplodnju koja rezultira kvalitetnijim plodovima rajčice  koristimo prirodne oprašivače bumbare, koji su neophodni u ljetnom periodu, kada su temperature u plastenicima visoke.
Nakon formiranja plodova rajčice nasade prihranjujemo sa gnojivima koje ima naglasak na kalij, Poly-Feed 9-12-36+3MgO+ME, te dobro djeluje na prinos i kvalitetu rajčice, koristimo ga u količini 25-35 kg/hektar tjedno. U ovoj fazi vegetacije rajčice poželjno je na siromašnijim tlima ovu kombinaciju kombinirati sa Kalcij-Nitratom, koji je potreban za bolju kvalitetu plodova rajčice, kao i prevencija kako se ne bi pojavila vršna trulež ploda.
Multi-K 13-0-46 koristimo u fazi intenzivne berbe plodova rajčice. Količina gnojiva u ovoj fazi mora biti 30-40 kg/hektar tjedno. Rajčica podnosi EC 2,7-2,9 tako da nema opasnosti od štetne koncentracije hranjiva. Zavisno od tehnologije i duljine vegetacije potrebno je obaviti tzv. “osvježivanje” biljaka rajčice s 1-2 prihrane u fazi kad počinje debljanje plodova u 5 ili 6 etaži. Za tu prihranu koristimo Poly-Feed 20-20-20+ME u količini 25-30 kg/hektar tjedno. U slučaju da zbog strukture tla prihrana kalcijem kroz sistem nije dovoljna, vršimo i folijarnu prihranu s kalcij nitratom u koncentraciji od 0,258% do kraja berbe rajčice jednom tjedno.

 

NAPOMENA: Kalcij nitrat se ne smije miješati sa Poly-Feedima koji sadrže fosfor. Dozvoljeno je miješati samo sa Multi-K. Aminokiselina Poly-Amin može se miješati sa zaštitnim sredstvima u koncentraciji 150 ml/100 l vode.


Prihrana paprike

Poželjno je izvršiti osnovnu gnojidbu sa granuliranim gnojivom Multi-Comp Base 14-13-20+2MGO+ME u količini 500-600 kg/ha i sa kalcij nitratom 300 kg/ha. Pošto smo izvršili osnovnu gnojidbu, nastavljamo prihranjivati kulturu kroz sistem za navodnjavanje vodotopivih gnojiva. Prvu formulaciju Poly-Feed 11-44-11+1MgO+ME koristimo u prva 4 tjedna iza presađivanja, u količini od 25 kg/hektar tjedno. Ova formulacija povoljno djeluje na ukorjenjivanje, te na formiranje cvjetova i plodova.
Druga faza razvoja zahtijeva i drugu formulaciju. Tako u ovoj fazi intenzivnog porasta vegetativnih dijelova biljke koristimo Poly-Feed 20-20-20+ME i to u količini od 25 kg/ha tjedno. U ovom dijelu vegetacije formira se stabljika i počinje cvatnja prvih plodova.
Kada se prvi plodovi zametnu počinje treća faza prihrane i to sa Poly-Feed 16-8-32+2MgO+ME u količini 25-35 kg/ha tjedno i to sve do kraja berbe. U fazi intenzivne berbe (8. i 9. mjesec) količinu po hektaru moramo povećati jer je i potrošnja hranjiva u toj fazi vegetacije vrlo intenzivna. Umjesto ove formulacije možemo koristiti i Multi-K 13-0-46, koji sadrži puno kalija. Nakon zametanja plodova na tlima koja su deficitarna na pristupačnom kalciju poželjno je dodavati kroz sistem Kalcij-Nitrat u količini 30 kg/ha svaki tjedan koji povoljno djeluje na kvalitetu plodova i sprječava pojavu vršne truleži. Osim prihrane kroz sistem za navodnjavanje možemo prihranjivati i folijarno i to sa Klacij-Nitratom u koncentraciji 0,25& od oplodnje do berbe 1 puta tjedno i sa Poly-Feed Foliarom 4-15-37+ME u fazi plodonošenja i to jednom tjedno u količini 1,5 – 2 kg/ha u 600-800 litara vode. Za vrijeme visokih ljetnih temperatura poželjno je folijarno prskati sa aminokiselinom Poly-Amin kako bi se spriječilo opadanje cvjetova paprike.

NAPOMENA:  Kalcij nitrat ne smije se miješati sa Poly-Feedima koji sadrže fosfor. Dozvoljeno je miješati samo sa Multi-K. Aminokiselina Poly-Amin može se miješati sa zaštitnim sredstvima u koncentraciji 150 ml/100 l vode.


Prihrana krastavaca

Poželjno je izvršiti osnovnu gnojidbu sa granuliranim gnojivom za osnovnu gnojidbu Multi-Comp Base 14-13-20+2MgO+ME u količini 500-600 kg/ha. Nakon toga slijedi prihrana kroz sistem na navodnjavanje kap po kap. Prva prihrana Poly-Feed 11-44-11+MgO+ME u količini 25-35 kg/ha tjedno u prva tri tjedna, ukupno oko 150 kg/ha. Nakon formiranja prvih plodova koristimo formulaciju Poly-Feed 16-8-32+2MgO+ME, gdje je odnos dušika i kalija 1:2. Sa ovom formulacijom prihranjujemo tijekom cijele berbe i to tjedno 30-35 kg/ha. Preporučuje se u fazi intenzivne berbe dva puta prihraniti sa Poly-Feed 11-44-11+2MgO+ME zbog formiranja mladih plodova i to sa 15-20 kg/ha tjedno. U fazi intenzivne berbe, kada se potreba za kalijem povećava, možemo prihranjivati sa Multi K 13-0-46 u količini 30 kg/ha do kraja berbe.

 

NAPOMENA: Aminokiselina Poly-Amin može se miješati sa zaštitnim sredstvima u koncentraciji 150 ml/100 l vode, također se može miješati i sa folijarnim gnojivima.


Prihrana salate

Visokim prinosima salate iznese se iz tla oko 170 kg/ha dušika, 110 kg/ha fosfora i 170 kg/ha kalija. Kako bi tlo ponovno pripremili za sadnju salate važno je napomenuti da se osnovnom gnojidbom unese 70-100% potrebnih količina fosfora i 20-40 % količina dušika i kalija, dok se ostatak potrebnih hranjiva unosi prihranjivanjem. Naša formulacija za osnovnu gnojidbu je Multi-Comp Base 14-13-20+2MgO+ME gnojivo obogaćeno huminskim kiselinama i mikrolementima, tako da na tlima neutralne reakcije oko pH 6,5 doza koju stavljamo za osnovnu gnojidbu je 400-600 kg/ha za salatu. U proljeće, u hladnijem dijelu godine, na kiselim tlima potrebno je u osnovnoj gnojidbi dodati i granulirani oblik kalcij nitrata. U toku porasta salate prihranjivanje vršimo dva puta, i to u fazi intenzivnog porasta rozete i prije zavijanja glavice, i to s 100 kg/ha granuliranog kalij nitrata s magnezijem MultiK+B (12-0-41+1B) prilikom međuredne kultivacije.
Prihranjivanje možemo, ovisno o tehnologiji uzgoja, obaviti i folijarno 2 puta u razmaku između svake aplikacije od 7 dana s Poly-Feed Foliarom 21-21-21+ME u koncentraciji od 0,3 0,5% što znači 0,3-0,5 kg/ 100 l vode. U stresnim situacijama kao što su niske temperature, velike razlike između noćne i dnevne temperature, visoke temperature ljeti i sl., poželjno je zajedno sa zaštitom i gnojivom staviti u prskalicu 250 ml/ 100 l vode Poly-Amina koji djeluje na biljke kao biostimulator.

 

NAPOMENA: Aminokiselina Poly-Amin može se miješati sa zaštitnim sredstvima u koncentraciji 150 ml/100 l vode, također se može miješati i sa folijarnim gnojivima.


Prihrana kupusnjača

Potrebe kupusa za hranjivim materijalima su vrlo velike. Po količini iznesenih hranjiva dolazi na jedno od prvih mjesta među povrtlarskim kultura. Najbolje rezultate daje kombinirana gnojidba organskih i mineralnih gnojiva. Poželjno je izvršiti osnovnu gnojidbu granuliranim gnojivom Multi-Comp Base 14-13-20+2MgO+ME u količini 400-500 kg/ha. Nakon toga slijedi prihrana kroz sistem za navodnjavanje kap po kap ili se koriste rasprskivači.
Prije početka savijanja glava (kupus i kelj) ili formiranja cvata (brokula i cvjetača) preporučuje se koristiti Multi-K 12-0-43+2MgO u količini 100 kg/ha prilikom međuredne kultivacije. Ako se gnojidba vrši isključivo folijarno primjenjuju se gnojiva namijenjena isključivo za folijarnu prihranu.
U prvoj fazi do savijanja glavica prihranjujemo sa Poly-Feed Vegetative Booster 21-21-21+ME u koncentraciji 0,5-1% jedanput tjedno.
U drugoj fazi, odnosno od početka savijanja glavica prihranjujemo sa folijarnim gnojivom Poly-Sugarbeet 15-7-30+MgO+ME, koje pored ostalih mikorelemenata sadrži visoku koncentraciju bora  4500 ppm, u koncentraciji od 0,5-1% u razmaku od 7 dana. Da bismo izbjegli nedostatak mikroelemenata (posebno je osjetljiva cvjetača) folijarno koristimo kombinaciju mikroelemenata Multi-Micro Comb preventivno u količini 0,5-1 kg/ha ili kultivirano u količini 1,5-2 kg/ha tjedno.

 

NAPOMENA: Aminokiselina Poly-Amin može se miješati sa zaštitnim sredstvima u koncentraciji 150 ml/100 l vode, također se može miješati i sa folijarnim gnojivima.


Prihrana krumpira

Krumpir je kultura koja u intenzivnom uzgoju daje prinose 40-80 t/ha. Prinosi od 50 t/ha u Hrvatskoj su vrhunski i postižu ih samo najbolji proizvođači. Za visoke prinose potrebno je odabrati kvalitetan sadni materijal, primijeniti na vrijeme sve agrotehničke mjere, koristiti navodnjavanje, očuvati biljke od bolesti i štetnika kroz cijelu vegetaciju zdrave (plamenjača, krumpirova zlatica).

prihrana krumpira – preporuka

Krumpir je kultura koja jako dobro reagira na gnojidbu organskih i mineralnih gnojiva. Ako se krumpir uzgaja za svježu potrošnju, prednost u gnojidbi treba dati NPK formulacijama koje ne sadrže klor. Krumpiru pogoduju formulacije gnojiva koje sadrže sumpor u formuli kalij-sulfata. U pripremi tla za sadnju prije zadnje fine obrade kao osnovno gnojivo razbacujemo klasičnim rasipačima za granulirana gnojiva Muti-Comp Base 14-13-12-0+2MgO+ME u količini 500-700 kg/ha i to unesemo u tlo. Hranjiva u ovom gnojivu su u lako pristupačnom obliku, tako da ih biljka može koristiti vrlo brzo nakon sadnje i ne sadrži u sebi štetan klor. Otprilike 3-4 tjedna od nicanja krumpira započinje intenzivno usvajanje hranjiva. Biljka krumpira od faze formiranja gomolja treba velike količine kalija, zato jer kalij bitno utječe na prinos i kvalitetu, te na skladišnu sposobnost čuvanja. U prihrani preporučujemo Multi-K (kalij-nitrat) u fazi cvatnje krumpira pa sve do faze debljanja krumpira potrebe za kalijem se povećavaju. Multi-K možemo dodati tako da razbacamo širom s rasipačem ili da razbacamo u trake prije ogrtanja krumpira u količini 200 kg/ha dva puta u intervalima 10-14 dana. Osim kalija trebamo dodati i Kalcij-Nitrat i to 150 kg/ha. Prihranu možemo vršiti i folijarno i to nekoliko puta u toku vegetacije u količini 5-10 kg/ha u 200-300 l vode. Gnojivo se može miješati i sa nekim fungicidima. Kod novih sredstava za zaštitu potrebno je napraviti test prskanje zaštitnog sredstva i folijarnog gnojiva na maloj površini.