PRIHRANA JAGODA

 
Brojni su faktori u proizvodnji koji utječu na postizanje visokog prinosa jagoda, a pored odabira odgovarajuće sorte i kvalitetne sadnice veoma je važna – pravilna prihrana. Ukupne potrebe jagoda za hranjivim tvarima podmiruju se dijelom u osnovnoj prihrani gnojivom Multi-Comp Base 14-13-20+2MgO+ME prije sadnje u količini od 500-600 kg/ha, a ostatak se dodaje u tijeku vegetacije, bilo kroz sustave za navodnjavanje (fertigacija) ili folijarno putem lista.
 

Prihrana jagoda nakon sadnje

Kada se sadnica primi i počne rasti može se startati s prihranom putem sistema za navodnjavanje. Jagode nakon sadnje i za vrijeme ukorjenjivanja traže dosta fosfora, a kalcij i dušik se dodaju za vrijeme intenzivnijeg porasta. Pred završetak vegetacije preporučuje se prihrana jagoda 1-2 puta folijarno prskanje s visokom dozom fosfora. Za to se može koristiti gnojivo MPK 0-52-34 u koncentraciji do 5%. Ovim se povećava otpornost jagoda na niske temperature i osigurava bolji start u rano proljeće.
NAPOMENA: Pri kod svake prihrane jagoda dodati minimalno 2-4 litre vode po sadnici. Iza prihrane jagoda cijevi za navodnjavanje treba isprati čistom vodom.
 

Prihrana jagoda u proljeće druge vegetacije

Odmah nakon čišćenja jagoda od starog lišća može krenuti prihrana. Da bi jagoda mogla usvajati hranjive tvari potrebno je da se temperatura tla digne iznad 10°C. Jagoda u rano proljeće formira novo mlado korijenje, a u cvjetnim pupoljcima se nastavlja formiranje cvjetova i začetak listova. Iza toga slijedi intenzivan porast, kako korijena, tako i nadzemnog dijela (listova). Zbog toga je povećana potreba za fosforom i dušikom, sve do pune cvatnje, a kod formiranja i rasta plodova jagoda treba više kalija. U slučaju da se očekuje mraz obavezno prije ili poslije tretirati folijarno sa aminokiselinama, kao npr. Poly-Amin u koncentraciji 0,15-0,2%.