HAIFA CHEMICALS GNOJIVO ZA RASIPANJE


MULTI K 

HAIFA CHEMICALS GNOJIVO ZA RASIPANJE

 • gnojivo u kojemu se (kalicij) kalij nalazi u nitratnom obliku – najbrži oblik kalija koji biljka vrlo lako usvaja i transportira kroz (proizvodni) provodni sistem
 • namjena: prihranjivanje povrća (izuzetna učinkovitost kod plodovitog povrća na povećanju suhe tvari) i krumpira, u etapi razvoja kada je tim kulturama potrebno najviše kalija
  Povečava intezitet crvene boje kod plodovitog povrća, jagoda, lubenica i jabuka

MULTI-KALCIJ 15-0-0+26,5CaO  

HAIFA CHEMICALS GNOJIVO ZA RASIPANJE

 • granulirano gnojivo, može se razbacivati
 • preporuka: miješanje sa Multi-K granulatom i istovremena primjena
 • razbacivanje u toku vegetacije: 100kg/ha, svakih 10-14 dana

MULTI-COMP BASE 14-13-20+2MgO+ME 

HAIFA CHEMICALS GNOJIVO ZA RASIPANJE

 • visoko topivo NPK gnojivo
 • kemijski sastav: N – 14%, P2O5 – 13 %, K2O – 20%
 • mikroelementi: MgO – 2,1%, B – 0,01%, Cu – 0,005%, Mn – 0,05%, Zn – 0,05%
 • granulirano, može se razbacivati rasipačem mineralnih gnojiva
 • zbog dodatne huminske kiseline (aktivator hranjiva) topljivost i pristupačnost za biljku je visoka
 • namjena: osnovna gnojidba povrća, jagoda, vinove loze, krumpira, jabuka, bresaka, krušaka, duhana, mandarina, maslina
 • gnojivo sadrži kalijev nitrat, koji ne sadrži štetni klor, te je pristupačan za biljku


HAIFA CHEMICALS SPECIJALNO
GNOJIVO ZA TRAVNJAKE


MULTIGREEN UNIVERSAL 17-6-12+2MgO+Fe

HAIFA CHEMICALS SPECIJALNO GNOJIVO ZA TRAVNJAKE

formulacija koja postupno oslobađa
elemente u periodu od 3 -5 mjeseca (kada je temperatura tla 21°C)

povoljno utječe na rast i busanje travnatih kultura


namjena: golf tereni, sportski tereni, travnjaci, DTS (djetelinsko-travne smjese)
preporuka: 250kg/ha, svakih 3-4 mjeseca