HAIFA CHEMICALS:
FOLIJARNO GNOJIVO – MIKROELEMENTI


folijarno gnojivo Haifa chemicals MICRO COMB

folijarno gnojivo koje sadrži bor, bakar, željezo, mangan, molibden i cink
može se miješati sa većinom pesticida i gnojiva, izuzev sredstava koje
sadrži polisulfate i bijelo ulje
preporuka: preventivno tretiranje 0,5-1kg/ha, svaki tjedan
kurativno tretiranje 1,5-2 kg/ha, svaki tjedan


folijarno gnojivo Haifa chemicals MICRO Fe 

koristi se tamo gdje je uočljiv nedostatak željeza
preporučuje se za folijarnu gnojidbu, za kulture uzgajane na hidroponu,
hortikulturne biljke, povrće, voćnjake, ratarstvo i ukrasno bilje
preporuka: 1-2 kg/ha, svakih 10-14 dana


folijarno gnojivo Haifa chemicals MICRO Zn

koristi se za prevenciju i u fazama deficita cinka, koji je bitan mikroelemenat za biljke u porastu i razvitku
optimalni sadržaj cinka u biljci omogućuje dobru regulaciju i brz porast biljaka
preporuka: 1-2 kg/ha, svakih 14 dana


folijarno gnojivo Haifa chemicals MICRO Mn

važan za aktivaciju velikog broja enzima i za vrijeme fotosinteze za fotolizu vode, zato što zbog nedostatka mangana dolazi do koroze lišća


folijarno gnojivo Haifa chemicals MICRO BOR-FEED

bor je mikroelemenat važan pri oplodnji i jer daje finu strukturu stanične stjenke
namjena: korijenasto povrće, posebno repa (smeđe i crno srce), cvjetača (smeđenje cvata), grašak, rajčica (plutaste tvorevine)
preporuka: 1-2l/ha


folijarno gnojivo Haifa chemicals POLY-AMIN 

gnojivo na bazi organskih sastojaka (amino-kiselina i peptida)
služi za ozdravljenje biljaka kod kojih je došlo do promjena u metabolizmu, kao posljedica tuče, bolesti, jakog napada štetnika i bolesti, temperaturnih šokova i sl.
preporuka: folijarno, 150-250 ml/100 l vode, svakih 10-15 dana ili 1-2 kg/ha


folijarno gnojivo Haifa chemicals MULTI Ca+Mg+B

tekuće folijarno gnojivo koje služi za prevenciju i liječenje biljka kod kojih je došlo do poremećaja tkiva izazvanih pomanjkanjem kalcija i magnezija
preporuka: 200-500 ml/hl