HAIFA CHEMICALS: SPECIJALNO GNOJIVO ZA TRAVNJAKE

MULTIGREEN UNIVERSAL 17-6-12+2MgO+Fe

formulacija koja postupno oslobađa elemente u periodu od 3 -5 mjeseca
(kada je temperatura tla 21°C)
povoljno utječe na rast i busanje travnatih kultura
namjena: golf tereni, sportski tereni, travnjaci, DTS (djetelinsko-travne smjese)
preporuka: 250kg/ha, svakih 3-4 mjeseca