PROGRAM GNOJIDBE
REPICE, KUKURUZA I EKSTENZIVNIH KULTURA


FERTILDUNG  

Organsko gnojivo NPK:
N 3%, P2O5 3% K2O 3%, org. C 25%

Razdoblje gnojidbe: jesen – proljeće
Bazična gnojidba: 2 000 – 2.500 kg/ha
Prihrana: 1.200 – 1.500 kg/ha
Fizički izgled: briketirano


HORGAMIN 7.21 

Org. –mineral. gnojivo NP:
ukupni N 7%, ukupni P2O5 21%, organski C 7,5% sadrži sumpor

Razdoblje gnojidbe: proljeće
Gnojidba prije sjetve: 500 – 700 kg/ha
Gnojidba pri sjetvi: 200 –300 kg/ha
Fizički izgled: granule


AZOCOR 105

Org. dušično gnojivo:
organski N 10,5%, organski C 43%

Razdoblje gnojidbe:proljeće
Gnojidba prije sjetve: 600 – 800 kg/ha
Fizički izgled: briketirano

PROGRAM GNOJIDBE
VINOGRADA, MASLINIKA, VOĆNJAKA:


PECOS 

gnojivo sa mikro-elementima i organskom tvari:
Fe 5%, MgO 5%, B 0,2%, S 10%, SO3 16%, M. Org. 40%

Razdoblje gnojidbe: jesen – početak proljeća
Gnojidba nasada: 1.000 – 1.500 kg/ha
Pred vegetativna gnojidba: 600 – 800 kg/ha
Fizički izgled: briketirano


AZOMAT 12.6.6 + 6 SO3 

org.-mineralno NPK gnojivo, sa magnezijem i sumporom:
org. N 12%, P2O5 6%, K2O 6%, org. C 22%

Razdoblje gnojidbe: proljeće
Pred vegetativna gnojidba:
600 – 800 kg / ha
Fizički izgled: briketirano


HORGAMIN 4.7.14 

Org.-mineral.NPK gnojivo sa sumporom:
ukupni N 4%, ukupni P2O5 7%, K2O 14%, C 7,5%, SO3 30%

Razdoblje gnojidbe: proljeće
Pred vegetativna gnojidba:
600-800 kg/ha
Fizički izgled: granulirano

PROGRAM GNOJIDBE POVRTLARSKIH KULTURA
(NA POLJIMA I U STAKLENICIMA/PLASTENICIMA)


HUMUS VITA SUPERSTALLATICO

Organsko NPK gnojivo:
org. N 3%, P2O5 3%, K2O 3%, org. C 25%

Razdoblje gnojidbe: jesen – proljeće
Bazična gnojidba: 2.000 – 2.500 kg/ ha
Prihrana: 1.200 – 1.500 kg/ha
Fizički izgled: brašnjast


AZOMAT 5.10.15 + 2 MgO 

Org.-mineral. NPK gnojivo sa magnezijem i sumporom:
org. N 5%, P2O5 10%, K2O 15% MgO 2%, SO3 16%

Razdoblje gnojidbe: proljeće
Gnojidba pred sjetvu:
600 – 800 kg/ ha
Fizički izgled: briketiran


AMINOSPRINT 8

Tekuće org. -dušično gnojivo:
org. N 8%, org. C 23%

Razdoblje gnojidbe:
svakih 10-tak dana nakon rasađivanja
Gnojidba: 30-50 kg / ha
Fizički izgled: tekući, topiv u vodi

Nudimo i još mnogo toga za cvjetne kulture, aromatično i ljekovito bilje
Za dodatne informacije kontaktirajte nas!